Logo Universiteit Utrecht

Duaal PhD-IT-Programma

Uitdagingen voor publieke organisaties

Het aantal complexe ICT vraagstukken binnen de publieke sector neemt toe.

Daarnaast hebben publieke organisaties te kampen met de nodige uitdagingen:

  • tekort aan gekwalificeerde medewerkers en vergrijzing
  • hoge kosten door inhuur externe ICT professionals
  • ‘knowledge drain’ door inhuur externen
  • behoren niet tot favoriete werkgevers onder ICT studenten

De Universiteit Utrecht wil graag dat haar onderzoek en onderwijs impact heeft op de maatschappij en ziet het dan ook als een prachtige kans om publieke organisaties te ondersteunen bij deze uitdagingen. Daarom heeft het departement Informatica een interactief en betekenisvol PhD-IT-Programma ontwikkeld. Het programma loopt sinds november 2017. Het is de bedoeling dat er elk jaar 10 posities worden gecreëerd en ingevuld. Daarvoor zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe samenwerkingen en talentvolle (toekomstige) IT promovendi.

Zie huidige trajecten voor de stand van zaken tot nu toe, daar kun je zien welke PhD-IT trajecten zijn gestart bij welke publieke werkgevers.

Zie ook