Logo Universiteit Utrecht

Duaal PhD-IT-Programma

Wat biedt het programma en wat levert het op?

Het PhD-IT-Programma biedt publieke organisaties enerzijds de mogelijkheid om ambitieuze jonge informatici aan te trekken, die de uitdaging van de organisatie samenbrengen met de expertise van de Universiteit Utrecht en anderzijds de mogelijkheid ambitieuze ICT medewerkers een promotietraject aan te bieden om zich verder te ontwikkelen en die de uitdaging van de organisatie samenbrengt met de expertise van de Universiteit Utrecht.

Nieuwe en huidige ICT medewerkers van publieke organisaties kunnen zo naast hun werk promoveren op een uniek maatschappelijk vraagstuk. De focus bij deze groep deze duaal promovendi ligt, naast het wetenschappelijk en betekenisvol onderzoek doen, op het leren verspreiden van kennis en kunde binnen uw organisatie.

Participatie aan dit bijzondere duaal PhD-IT-Programma levert de organisatie de volgende resultaten:

    • betrokken en gepromoveerde ICT medewerkers
    • beter probleemoplossend vermogen voor complexe ICT vraagstukken
    • beantwoording van toegepast vraagstuk d.m.v. de laatste academische kennis en inzichten
    • verlaging kosten inhuur externe ICT professionals
    • relevant netwerk van publieke organisaties, UU medewerkers & PhD-IT promovendi

Zie ook